پیامک های قرآنی

مجموعه فرا روی شما منتخبی از قرآن مجید به سه شیوه نثر، نظم و ترجمه انگلیسی می باشد. هدف از گردآوری چنین مجموعه ای گسترش پیام های الهی با روش های جذاب مخصوصاً برای نسل جوان می باشد.

 با ارسال پیام های آسمانی به آنها که دوستشان داریم و عمل به آن پیام آور شادی و نشاط جهت زندگی دنیوی و آرامش برای جهان آخرت باشیم.
انشا الله
مأخذ نثر : قرآن مجید با ترجمه دکتر مهدی الهی قمشه ای
مأخذ نظم :  قرآن مجید با ترجمه شعری امید مجد
مأخذ انگلیسی : قرآن مجید با ترجمه طاهره صفارزاده

فارسی :سوره انعام آیه 58:
بگو( ای پیغمبر!) اگر به دست من بود عذابی که به تعجیل می طلبید، کار میان من و شما خاتمه می یافت، و خدا به احوال ظالمان آگاه تر است.

 

شعر :بگو گر به من بود حکم عذاب   که دارید در دیدن آن شتاب
کنون کار می یافت خود انتها   میان من و این عناد شما
خدا هست آگاه از ظالمان   که کی هست وقت عذاب و امان

 

English :Say: If I had that which you are asking for impatiently the matter would have been settled immediately between me and you. And Allah knows the wrongdoers only so well.

 

منبع: ghorany.com

/ 0 نظر / 4 بازدید