گشتم نبود بهتر از اینجا نگرد نیست

گشتم نبود بهتر زاینجا نگرد نیست

خورشید پیش گنبد این شاه زرد نیست.

هر کس که خاک پای علی نیست، مرد نیست.


یک شب میان صحن نجف داد می زدم:

«گشتم، نبود بهتر از این جا، نگرد، نیست»

/ 0 نظر / 82 بازدید