با مربیان تجوید

مربیان عزیزهمانطور که میدانیدتجوید یک درس کارگاهی است یعنی شاگرد باید به درجه ای از توانایی عملی برای اجرای قواعد تجوید برسد پس دانستن تئوری قوانین کافی نیست .از این رو هنگام تنظیم طرح درس حداقل 2یا 3برابر زمانی که برای توضیح مطالب اختصاص می دهید را به کار عملی در کلاس اختصاص دهید تا مطمئن شوید تمام شاگردان شما به طور تمام وکمال به رعایت تجوید موفق گردیده اند.

برگرفته از نسیم وحی شماره 30

/ 0 نظر / 4 بازدید