پرندگان

در زمان های خیلی دور مهم ترین جانوران روی زمین خزندگان بودند، که سطح بدنشان را فلس پوشانده بود. در آن زمان انسان هنوز با عرصه ی گیتی نگذاشته بود.

درگروهی از خزندگان اولیه دست ها رشد بیش تری کرد و کشیده تر شد. این جانوران اولین پرندگان را به وجود آوردند و پرواز آموختند.

پرندگان با پریدن توانستند سریع و آسان تر بگریزند و از هجوم دشمنان در امان بمانند.

آن ها به شکل های گوناگون با طبیعت سازی یافتند تا بتوانند از همه ی زیست گاه های کره ی زمین و انواع مختلف غذا ها بهره مند شوند.

این دسته از جانداران از مناطق قطبی گرفته تا گرمترین نقاط کره ی زمین، داخل آب و روی خشکی پراکنده اند.

بعضی از این جانوران فقط غذاهایی با منشأ گیاهی مانند انواع میوه و دانه ها و . . . و حتی شیره ی گیاهان و عسل می خورند.

برخی دیگر، از حشرات تغذیه می کنند، اما هستند پرندگانی که شکارچیان بسیار ماهری بوده و جانورانی مانند مار و ماهی را می خورند.

تا به حال حدود 8500 گونه پرنده شناسایی شده، این جانوران پر جمعیت ترین مهره داران زمین محسوب می شوند.

 

پرندگان انواع متفاوتی دارند.

از مرغ زرین پر بسیار کوچک که طول آن فقط 5/5 سانتی متر است گرفته تا شترمرغ که بلندی قامتش گاه به 5/2 متر می رسد.

 

این جانوران  خونگرمند و می توانند دمای بدن خود را در حدود 40 درجه سانتی گراد ثابت نگه دارند.

 

دست ها

دست در پرندگان به شکل بال در آمده اند و معمولا به کار پرواز می آیند.

پر پوشش اصلی بدن این جانوران را تشکیل می دهد. پر ها حرارت بدن را حفظ کرده و سطح گسترده که برای پرواز ضروری است ایجاد می کنند.

نیرویی که بال ها را به حرکت در می آورد از ماهیچه های بزرگی گرفته می شود که در دو طرف استخوان های سینه قرار دارند.

این ماهیچه ها به وسیله ی زردپی به استخوان های بال متصل می شوند.

ضمنا ماهیچه های کوچکی در بال وجود دارند که سبک بوده و به راحتی تکان می خورند.

بخش خارجی بال به وسیله ی شاه پر ها پرنده را به جلو می راند. شاه پر ها طوری خم می شوند که جانور بتواند به هنگام اوج گرفتن یا فرود آمدن حرکت رو به جلوی خود را حفظ کند.

مدل پرواز و بال ها بر اساس نیاز پرنده و محل زندگی اش تناسب یافته است.

 

پا ها

شکل پا ها بنابر محیط زندگی و عادات غذایی پرنده متفاوت است.

تنفس

پرندگاه با تلمبه کردن هوا به درون کیسه های هوایی داخلی شش ها و بیرون راندن هوا از آن تنفس می کنند. کیسه های هوایی نیز بیرون از شش ها در بدن گسترده شده اند.

 

 

تولید مثل

همه پرندگان تخم گذارند و بیش تر آن ها برای خارج شدن جوجه روی تخم می نشینند. پرندگان کوچک تر تعداد زیادی تخم می گذارند در حالی که پرندگان بزرگ تر فقط معدودی تخم می گذارند.

 

استخوان بندی

استخوان بندی پرنده سبک است. بسیاری از استخوان نیز فضاهایی پر از هوا دارند. تا پرنده برای پرواز به جاذبه ی کمتری غلبه کند.

 

 

مغز

مغز پرندگان نسبت به اندازه بدن آن ها بزرگ است و پیام ها را از اندام های حسی دریافت کرده و کارهای پیچیده را کنترل می کند. بیش تر پرندگان رفتار های هوشنمدانه معدودی از خود بروز می دهند.

 

قلب

قلب پرندگان چهار حفره ای است و ماهیچه های آن به شدت کار  می کند. تا خون را به سراسر بدن جانور تلمبه کند. قلب پرنده ای مانند گنجشک 500 بار در دقیقه می زند. و  این در مقایسه با بدن ما در زمان بالغ بودن 80 بار در دقیقه می زند رقم قابل توجهی است.

 

مرکز یادگیری سایت تبیان
/ 0 نظر / 4 بازدید