اهداء زمینی به مساحت 260متر به جامعه القرآن الکریم خردسالان همدان

بنا به گزارش روابط عمومی جامعه القرآن واحد خردسالان همدان زمینی به مساحت 260 متر مربع به جامعه القرآن خردسالان در شهر صالح آباد توسط خیرین اهداء گردید.

/ 0 نظر / 5 بازدید