مسابقات قرآن

نفرات برتر مقطع پیشرفته :

محمد امین رجبی رتبه اول   

 رضا اصلانی خواه رتبه دوم

محمد صالح نیازی رتبه سوم

نفرات برتر رتبه مقدماتی :

محمد رضایی رتبه اول 

 محسن ترکاشوند رتبه دوم   

 محمد امین ترابیان رتبه سوم

/ 0 نظر / 5 بازدید