آموزش تصویری جزء 30 قرآن کریم برای کودکان با کیفیت خوب

جهت دریافت فایل تصویری کلیک راست و گزینه …Save Target As را انتخاب کنید.

سوره نباء

زمان: 15:28 دقیقه

سوره نازعات

زمان: 14:01 دقیقه

سوره عبس

زمان: 12:07 دقیقه

سوره تکویر

زمان: 8:12 دقیقه

سوره انفطار

زمان: 6:50 دقیقه

سوره مطففین

زمان: 15:06 دقیقه

سوره انشقاق

زمان: 7:47 دقیقه

سوره بروج

زمان: 8:08 دقیقه

سوره طارق

زمان: 5:08 دقیقه

سوره اعلی

زمان: 5:57 دقیقه

سوره غاشیه

زمان: 6:59 دقیقه

سوره فجر

زمان: 11:30 دقیقه

سوره بلد

زمان: 4:58 دقیقه

سوره شمس

زمان: 4:19 دقیقه

سوره لیل

زمان: 5:31 دقیقه

سوره ضحی

زمان: 3:07 دقیقه

سوره انشراح

زمان: 2:16 دقیقه

سوره تین

زمان: 2:54 دقیقه

سوره علق

زمان: 5:20 دقیقه

سوره قدر

زمان: 2:19 دقیقه

سوره بینه

زمان: 6:45 دقیقه

سوره زلزال

زمان: 2:48 دقیقه

سوره عادیات

زمان: 3:10 دقیقه

سوره قارعه

زمان: 3:08 دقیقه

سوره تکاثر

زمان: 2:24 دقیقه

سوره عصر

زمان: 1:27 دقیقه

سوره همزه

زمان: 2:40 دقیقه

سوره فیل

زمان: 2:07 دقیقه

سوره قریش

زمان: 1:52 دقیقه

سوره ماعون

زمان: 2:27 دقیقه

سوره کوثر

زمان: 1:18 دقیقه

سوره کافرون

زمان: 2:14 دقیقه

سوره نصر

زمان: 1:46 دقیقه

سوره مسد

زمان: 1:52 دقیقه

سوره توحید

زمان: 1:12 دقیقه

سوره فلق

زمان: 1:42 دقیقه

سوره ناس

زمان: 1:57 دقیقه

 

منبع: basaer.ir 

/ 0 نظر / 240 بازدید