مراسم اختتامیه

بزودی مراسم اهداء جوائز به دریافت کنندگان

گواهینامه حفظ 10،5،15، 20 جزء ،

برگزیدگان مسابقات حفظ

و تقدیر از چند نخبه ی

قرآنی برگزار می گردد. ان شاءالله

/ 0 نظر / 36 بازدید