شرکت قرآن آموزآن در اولین شب ماه محرم الحرام

در اولین شب محرم الحرام خانم صبا صالحی فاخر قرآن

آموز 6 ساله در مراسمی که از سوی بنیاد قرآن در

 عباسیه جولان همدان  برگزار شد به سئوالات قرآنی در

 شاخه حفظ موضوعی به روش اشاره پاسخگو بودند. 

/ 0 نظر / 5 بازدید