نغمه خوانی خادمان

نغمه خوانی خادمان
السلام ای زائران حضرت شمس الشموش
السلام ای خادمان درگه سلطان طوس

صبح و شب با صور اسرافیلی نقاره ها
میشود اینجا ملائک خاکبوس و پایبوس

/ 0 نظر / 36 بازدید