عصبانیت با فرزند

ریشه عصبانیت شدن را باید خشک کرد نه اینکه فقط سعی کنیم که خودمان را آرام کنیم
 
اگر بدانید که :
 فرزند شما باید بسیار پر جنب و جوش باشد
 باهوش بودن او بستگی به همین تحرکاتش دارد
 به جای نگرانی و درگیری فکری برای کار و درس و ظرف و غذاهای وقت گیر و فوق لیسانس و امتحان و رفت و
 آمدهای مختلف، همین یکی است که وظیفه خوب شما و شیرینی و نشاط شما می تواند باشد
 می توانید با هم بخوابید و بیدار شوید و بازی کنید و بخورید و تنوع های مختلف داشته باشید
 می توانید با هم هر روز به پارک بروید یا روی سنگریزه ها بدوید و خاطره های شیرین بسازید
 میتوانید روش های مونته سوری را در کتابها و سایت ها و سی دی هایش مرور کنید و انواع بازی های فکری و مهراتی را تهیه یا درست کنید
 و با رنگ روی کاشیهای حمام نقاشی بکشید
 میتوانید فکر کنید که همان چیزی که شما اسمش را خرابکاری میگذارید و ناراحت می شوید
 همان کاری است که خودتان و من و همه در خردسالی انجام می دادیم و چاره ای جز ریختن و شکستن و پخش کردن و به دندان گرفتن نداشتیم تا دنیا را بشناسیم و امتحان کنیم و بچشیم و لمس کنیم
 آنوقت چه می شود؟
 سایت سفیر شادمانی را در این رابطه ببینید. ایده ها ی خوب  و راهکارها و عکسهای جالبی به تصویر کشید
در لینک زیر
/ 0 نظر / 39 بازدید