اهداء گواهینامه حفظ 5 جزء

اسامی دریافت کنندگان گواهینامه حفظ 5  جزء

 

رتبه          نام و نام خانوادگی   

1              رضا اصلانی

2              پارسا قربانی

3              هانیه مختاری

4              زهرا قاسمی

5              رویا میرزاخان پور

6             مهدیه توفیقی

7              فاطمه موسوی ستوده

8             سیده زهرا موسوی

 

/ 0 نظر / 3 بازدید