بارت را به او بده تا برایت بیاورد

اگر نیازمندی را دیدی که بارت را برایت تا قیامت میاورد تا فردای قیامت که به آن بار نیاز داری آن را به تو پس دهد، این فرصت را غنیمت بشمار و توشه ات را به او بده و هرچه میتوانی بیشتر بده که روزی میرسد که دنبالش میگردی و پیدایش نمی کنی...

امام علی علیه السلام

و إذا وجدت من أهل الفاقة من یحمل لک زادک إلی یوم القیامة فیوافیک به غدا حیث تحتاج إلیه فاغتنمه و حمله إیاه و أکثر من تزویده و أنت قادر علیه فلعلک تطلبه فلاتجده.

نهج البلاغه، نامه ۳۱

کمک به فقیر در کلام امیرالمومنین

/ 0 نظر / 52 بازدید