آمار ثبت نام و قبولی قرآن آموزان در طرح تابستانی 90

به گزارش ناظر آموزشی روخوانی و روانخوانی جامعه القرآن الکریم خردسالان همدان در تابستان 90 تعداد 400 قرآن آموز دررشته روخوانی وروانخوانی طرح تابستانی جامعه القرآن الکریم خردسالان همدان ثبت نام نموده وطی سه ماه این دوره را گذرانده واز این تعداد 380 قرآن آموز موفق به اخذ گواهی نامه روانخوانی گشتند.

/ 1 نظر / 4 بازدید

خیلی عالی بود