اختتامیه مسابقات حفظ قرآن کریم جامعه القرآن

رتبه حفظ جزء 30 ( زیر 9 سال)

 

رتبه          نام و نام خانوادگی          جمع کل

1           محمد حسین شیرا حسن          25/86   

2           سپیده صادقی                              86         

2           محمد مهدی نعمتی                      86

3           محمد مهدی خانی                       75/85

 

 

رتبه حفظ جزء 30 ( بالای 9 سال)

 

رتبه          نام و نام خانوادگی          جمع کل

1               سیده عطیه حسینی         25/91

2               علیرضا رحمیون                  5/90

3               فاطمه شفیقی                  25/88

 

 رتبه حفظ 20 جزء مسابقات جامعه القرآن

 

رتبه          نام و نام خانوادگی          جمع کل

1              رضا اصلانی خواه               5/93

2              محمد حسین نجفی وثوق   5/78

3              پارسا قربانی قادر               75/65

 

                       

رتبه حفظ 10 جزء

 

رتبه          نام و نام خانوادگی          جمع کل

1              مبینا حسین پور                 92

2              رویا میرزا خان پور               5/88

3             فاطمه امامی زاده                82

    

 

رتبه حفظ 5جزء

 

رتبه          نام و نام خانوادگی          جمع کل

 1             راضیه حاجیلو                     5/89

2              محمد مهدی افشاری          75/84

3             فاطمه عباسی                   5/83

 

رتبه حفظ 3جزء

 

رتبه          نام و نام خانوادگی          جمع کل

1              فائزه رضاوند                       25/88

2             امیر حسین حسینی محفوظ      88

3             الهه رمضانی                      75/87

 

 

                                

 

/ 0 نظر / 8 بازدید