روز خانواده

در روز خانواده در مراسمی که با عنوان تجلیل از خانواده های نمونه استان

 همدان از سوی آموزش وپرورش برگزار شد ،خانم رویا میرزا خانپور قرآن آموز

 10 ساله حافظ 16 جزء قرآن از جامعه القرآن خرد سالان همدان در این مراسم

 به ارائه محفوظات پرداختند

/ 0 نظر / 6 بازدید