تف/ خاطره جهادی


می خواستیم دوتایی ملات درست کنیم

زورش نمی رسید کیسه سیمان را با بیل پاره کند

نمی توانست سیمان و ماسه را درست با هم مخلوط کند

بلد نبود بیل را چه طوری دستش بگیرد که کمتر به کمرش فشار بیاید

و قتی بهش می گفتم "آخوره"(حوضچه ای که وسط مخلوط ماسه و سیمان درست می کنند و در آن آب می ریزند) درست کن حالیش نمی شد

خیلی اتو کشیده بود خیلی مامانم اینا ،خیلی ظریف مریف بود

داشت حوصله ام را سر می برد

با اوقات تلخی گفتم برو از حوض آب با سطل چند تا سطل آب بیار بریز داخل آخوره تا سیمان ها بخیسه

چنان قیافه ای گرفته بودم که هر که نمی دانست خیال میکرد تا حالا هزار بار آمده ام جهادی!!

سطل را گرفت دستش و رفت کنار حوض و صدا زد

آقای منگلی آب کثیفه!!!!!

کلافه شده بودم(آب کثیف باشه یا نباشه برای ملات فرقی نمیکنه)

به شوخی گفتم : ااه خب دو تا آب معدنی باز کن بریز داخل آخوره

و خندیدم

 کاش نخندیده بودم آخر بعد ها فهمیدم حال روز من خندیدنی تر است

گذشت....

 

 

در گروه یا مهدی حاج حسین کاظم زاده گفت:

خودتان را معرفی کنید و بگوید چندمین باراست آمدید جهادی؟

اولی گفت بار سومه

کناریش گفت:بار پنجمه

بعدی گفت:بار دهمه

یکی گفت:بار سیزدهمه

کاش این سوال را نمی پرسیدی حاجی حسابی باد کله ام را خالی کردی

نوبت من شد گفتم بار اوله

یکی از روز هایی بود که خیلی خجالت کشیدم..

آن روزاحساس حقارت کردم ،که اصلا انگار جهادی جای کوچک شدن است برای بزرگ شدن

بعد نگاه کردم کف دست هایم و یاد آن روزی افتادم که توی دلم کسی را برای وارد نبودنش به کار سرزنش می کردم

خاک بر سرم

من اهل همین استانم ،من بچه کشاورزم ،من از بچگی با بیل و کلنگ سرو کار داشتم، من بلدم ملات درست کنم،

اما کاش به جای ملات بلد بودم خودم را درست کنم ،

لابد خدا وقت درست کردنم به "گِلم"  چاشنی "منیت" اضافه کرده تا بشوم "من گلی"(منگلی)

(اسم فامیل نویسنده مَنگلی است)

حالا  هنری نکردم بعد از این همه سال برای اولین بار آمده ا م اینجا

اما همان کسی که من بهش خندیدم شاید همه عمر دست به بیل نگرفته است شاید نیازی نداشته دست به بیل بگیرد از صدها کیلو متر آن طرف این مملکت آمده است اینجا تا پا گذاشته باشد روی نفسش و من آمده ام اینجا به خاطر دست به بیل بودنم نفس بچرانم

ای تف به این شیطان که توی جهادی هم ول کن آدم نیست

تف.....وحید منگلیاردو جادی و رشد معنوی

/ 0 نظر / 16 بازدید