نورانیت وروحانیت قلب

آیـة الله سیید عبد الکریم کشمیری :

خواندن هزار مرتبه سوره توحید در هر روز برای نورانیت و روحانیت قلب،آسان شدن امور و وسعت رزق بسیار نافع است. درروایت از پیامبر اکرم ّ(ص) نقل شده است که اگر کسی این سوره مبارکه را 1000 بار بخواند خود را از خدا خریده و از بندگان الهی شود.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید