کمک رسانی

خردسالان جامعه القرآن الکریم همدان در اقدامی خیرخواهانه مبلغ4200000ریال به کودکان قحطی زده سومالی کمک نمودند ، تا با این کار همدردی خود را با کودکان سومالی نشان دهند.

/ 0 نظر / 3 بازدید