نود نتیجه عالی و باورنکردنی دعا برای تعجیل در فرج امام زمان ارواحنا فدا

نود نتیجه عالی و باورنکردنی دعا برای تعجیل در فرج امام زمان ارواحنا فدا 

 

برگرفته از آیات و روایات

 

در بخش پنجم از کتاب مکیال المکارم (ج1) تایف آیت الله محمد تقی موسوی اصفهانی معروف به فقیه احمدآبادی پس از مقدمه ای جامع پیرامون دلیل دعا کردن برای تعجیل فرج به آثار و فوائد و ویژگی هایی که برای دعا کردن برای تعجیل فرج مترتب است،می پردازد- ابتدا فهرست وار و سپس با تفضیل و توضیح بیشتر و استفاده از آیات و روایات بیان میشود.

در اینجا ما فقط فهرست را آورده ایم و برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به اصل کتاب.

مولف بزرگوار که رضوان خدا برایشان باد به نکته ای مهم اشاره میکنند که توجه به آن راهگشاست: "...نمی توان گفت که فواید این دعا منحصر در همین مطالبی است که می آوریم،بلکه چه بسا کسی که در احادیث و روایات جستجو کند و اضافه بر آنچه آورده ام مطالب بیابد، که آنچه ندانسته ام بیشتر از آن است که دانسته ام..."


1-فرمایش امام زمان(عج) "بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که آن فرج شمااست"

2-این دعا سبب زیاد شدن نعمتهاست

3-اظهار محبت قلبی
4-نشانه انتظار
5-زنده کردن امر ائمه اطهار علیهم السلام
6-مایه ناراحتی ووحشت شیطان لعین
7-نجات یافتن از فتنه های آخرالزمان
8-اداکردن قسمتی از حقوق آن حضرت- که ادا کردن حق هر حقداری واجب ترین امور است- 
9-تعظیم خداوند و دین خداوند است
10-حضرت صاحب الزمان در حق او دعا می کند
11-شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حالش می شود.
12-شفاعت پیغمبر ان شاالله شامل حال او می شود
13-این دعا فرمانبری امر الهی وطلب فضل و عنایت او است
14-مایه استجابت دعا می شود
15-ادا کردن اجرومزد رسالت است
16-مایه دفع بلاست
17-سبب وسعت روزی است ان شاالله
18-باعث آمرزش گناهان می شود
19-تشرف به دیدار آن حضرت دربیداری وخواب
20-رجعت به دنیا درزمان ظهورآن حضرت
21-ازبرادران پیغمبر خواهد بود 
22-فرج مولای ماحضرت صاحب الزمان زودتر واقع خواهدشد

23ـ پیروی ازپیغمبر و امامان 
24-وفای به عهدوپیمان خداوندی 
25-آثارنیکی به والدین برای دعاکننده حاصل می گردد
26-فضیلت رعایت وادای امانت برایش حاصل می شود
27-زیادشدن اشراق نورامام(ع) دردل او
28-طولانی شدن عمر ان شاالله 
29-تعاون وهمکاری درکارهای نیک وتقوی
30-رسیدن به نصرت ویاری خداوند وپیروزی بردشمنان به کمک خداوند
31-هدایت به نور قرآن مجید
32-نزداصحاب اعراف معروف می گردد
33-وبه ثواب طلب علم نایل میشود ان شا الله
34-اِِیمنی ازعقوبتهای اخروی 
35-وهنگام مرگ به او مژده میرسد وبااوبه نرمی رفتار می شود
36-این دعا اجابت دعوت خدا ورسول الله است
37-باامیرالمومنین دردرجه آن حضرت خواهدبود
38-محبوبترین افراد نزد خداوند خواهدبود
39-عزیزترین وگرامی ترین افراد نزد پیغمبرمی شود
40-ازاهل بهشت خواهد بود ان شا الله
41-دعای پیغمبرشامل حالش میگردد
42-کردارهای بداوبه کردارهای نیک مبدل شود
43-خداوند متعال درعبادت اورا تائید فرماید
44-بااین دعا عقوبت از اهل زمین دورمی شود ان شاالله 
45-ثواب کمک به مظلوم رادارد
46-ثواب احترام به بزرگتر وتواضع نسبت به اورادارد
47-پاداش خونخواهی مولای مظلوم حضرت اباعبدالله الحسین رادارد
48-وشایستگی دریافت احادیث ائمه اطهاررامی یابد
49-نوراوبرای دیگران نیز-روزقیامت-درخشان می گردد
50-هفتادهزارنفراز گنهکاران راشفاعت می کند
51-دعای امیرالمومنین درباره اودرقیامت
52-بی حساب داخل بهشت شدن
53-ایمن بودن از تشنگی روزقیامت
54-جاودانه بودن دربهشت
55-مایه خراش روی ابلیس ومجروح شدن دل اواست
56-روزقیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد
57-خداوندازخدمتگذاران بهشت نصیبش فرماید
58-درسایه گسترده خداوندقرار گرفته ورحمت براونازل میشود-مادامی که مشغول دعا باشد-
59-پاداش نصیحت مومن رادارد
60-مجلسی که درآن برای حضرت قائم دعاشود،محل حضورفرشتگان گردد
61-دعاکننده موردمباهات خداوند شود
62-فرشتگان برای او طلب آمرزش می کنند
63-ازنیکان مردم-پس از ائمه اطهار-میشود
64-این دعا اطاعت ازاولی الامر است که خداوند اطاعتشان راواجب ساخته است
65-مایه خرسندی خداوند میشود
66-مایه خشنودی پیغمبر می گردد
67-این دعا خوشایندترین اعمال نزد خداوند است
68-ازکسانی خواهدبود که خداونددر بهشت به اوحکومت دهد ان شالله

69-حساب او آسان می شود
70-این دعا درعالم برزخ وقیامت مونس مهربانی خواهد بود
71-این عمل بهترین اعمال است
72-مایه دوری غصه هاست
73-دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور امام است
74-فرشتگان درباره اش دعا می کنند
75-دعای حضرت سیدالساجدین شامل حالش می شود
76-این دعا تمسک به ثقلین است
77-چنگ زدن به ریسمان الهی است
78-سبب کامل شدن ایمان است
79-مانند ثواب همه بندگان به اومی رسد
80-تعظیم شعائرخداوند است
81-این دعاثواب شهید با پیغمبررادارد
82-ثواب شهید زیرپرچم حضرت قائم رادارد
83-ثواب احسان به مولای ما حضرت صاحب الزمان رادارد
84-دراین دعا ثواب گرامی داشتن شخص عالم است
85-پاداش گرامی داشتن شخص کریم رادارد
86-درمیان گروه ائمه اطهار محشور می شود
87-درجات او در بهشت بالا می رود
88-از بدی حساب روز قیامت ایمن باشد
89-نایل به بالاترین درجات شهدا درروز قیامت
90-رستگاری به شفاعت فاطمه زهرا(س)


و الحمد لله رب العامین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل الهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان و جعلنی من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

 

 

 منبع :

http://montazarblog.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 14 بازدید