شمر هم امام زمانش را دید

پرسیدند:
آیا آدم گناهکار هم میتواند امام زمانش را ببیند؟؟
جواب دادند :
شمر هم امام زمانش را دید!
اما
نشناخت...
اللهم عرفنی حجتک ...

اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک.  اللّهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک.  اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرّفنی حجتک ضللت عن دینی؛ 

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَکَ‏

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَکَ‏

اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی‏

پروردگارا! خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی، نمیتوانم پیغمبرت را بشناسم.

پروردگارا! پیغمبرت را به من بشناسان که اگر پیغمبرت را به من نشناسانی، نمیتوانم حجت تو را بشناسم.

پروردگارا! حجت خود را به من بشناسان، که اگر حجت خود را به من نشناسانی، دین خود را از دست میدهم، و گمراه خواهم شد".

/ 0 نظر / 16 بازدید