آزمون گواهینامه حفظ اداره فرهنگ و ارشاداسلامی

بنا به گزارش روابط عمومی جامعه القرآن 

واحد خردسالان همدان آزمون گواهینامه حفظ اداره

فرهنگ و ارشاداسلامی مورخ 1/2/1391برگزار می شود

 که در این آزمون 68 نفر از قرآن آموزان واحد خردسالان 

جامعه القرآن الکریم همدان شرکت خواهند کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید