بازدید خیر گرامی جناب آقای حاج علیمراد رستمی کیا

روز پنجشنبه مورخ 94/05/08 جناب آقای حاج علیمراد رستمی کیا خیر محترم از جامعه القران الکریم واحد خردسالان همدان شعبه خواجه رشید بازدید نمودند.

/ 0 نظر / 16 بازدید