آب زلال بد بو

علامه طباطبایی از مرحوم قاضی نقل می فرمود ...  گاهی مشاهده می کنی آب (حوض)صاف است ولی بو می دهد. این برای آن است که گوشه و کنار حوض هنوز آشغال است و آب را بودار می کند و این آقا که جرم کش انداخته آن کنار زاویه را نگرفت.

آب صاف است ولی بو می دهد، چون درست آن زاویه ها را جرم کش نگرفته . آن زاویه نمی گذارد آب بی بو باشد .

انسان نماز می خواند . روزه هم گرفته خلوتی هم دارد ولی می بینی به وقتش بو می دهد ، چون خودش را خوب تطهیر نکرده .

شیخ می فرماید علاوه بر رفض که ترک کردن است نفض هم بکنید . یعنی فرش را بتکانید . تنها رویش را جارو زدن کافی نیست . جارو کشیدن رفض است تکان دادن نفض.

سعدی حجاب نیست،تو آیینه پاک دار     زنگار خورده چون بنماید جمال دوست

منبع:http://www.meshkatehvelayat.com/index.php/1391-03-01-10-28-32/1594-1393-04-11-23-51-54

حوض

 

/ 0 نظر / 13 بازدید