آزمون گواهینامه 5جزءو10جزء

به اطلاع قرآن آموزان عزیز می رساند که مرکز توسعه وترویج فرهنگ قرآنی همدان در تاریخ 29/7/1390آزمون گواهینامه5جزءو10جزءبرگزار می نماید.

/ 0 نظر / 5 بازدید